Home

برای ورود به سامانه ثبت شرکت های کیش لطفا شماره تلفن همراه و شماره ملی خود را وارد نمایید:

بازیابی رمز عبور

تلفن همراه و شماره ملی خود را وارد نمایید تا رمز عبور جدید برای شما ارسال شود!
ثبت شرکت

ورود به سامانه از طریق وارد کردن شماره تلفن همراه و کد ملی و تکمیل مراحل زیر :

  1. تکمیل فرم تقاضای نام
  2. تکمیل فرم های مربوط به اطلاعات اولیه شرکت
  3. گرفتن تاییدیه اداره بازرگانی
  4. گرفتن مجوز به نام شرکت در شرف تاسیس
  5. پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شرکت
  6. گرفتن شماره ثبت و شناسه ملی
  7. تحویل گرفتن آگهی تاسیس شرکت و درخواست انتشار آن در روزنامه رسمی

ثبت تغییرات

ورود به سامانه از طریق وارد کردن شماره تلفن همراه و کد ملی و تکمیل مراحل زیر :

  1. مشخص کردن نوع شرکت
  2. مشخص کردن نوع تغییر
  3. نوشتن صورت جلسه در سربرگ شرکت